Model licencji

Oprogramowanie handlowe Grateful Expert opiera się na miesięcznej opłacie licencyjnej bez minimalnego czasu trwania.

Opłata licencyjna oparta jest na wysokości kapitału i miesięcznych usług świadczonych w formie celów zysku.

Jeden cel zysku odpowiada aktualnie ok. 0,16 % zysku. Średnio miesięcznie osiąganych jest około 15 celów zysku miesięcznie.

Nasz model licencyjny

Wysokość kapitału

Koszt za cel zysku

z 15 celami zysku / miesiąc

z Expert Plusem

+ 50 %

do 9.999 €

Kapitał x 0,16% / 3

z 5.000 € = 40 €

+ 50 % ➜ 60 €

10.000 € do 24.999 €

Kapitał x 0,16% / 3,5

z 10.000 € = 68,57 

+ 50 % ➜ 102,86 €

25.000 € do 49.999 €

Kapitał x 0,16% / 4

z 25.000 € = 150 

+ 50 % ➜ 225 €

50.000 € do 99.999 €

Kapitał x 0,16% / 4,5

z 50.000 € = 266,67 

+ 50 % ➜ 400 €


Przykłady

Grateful Expert

Expert Plus

Kapitał : 10.000 € 

15 celów zysku

ok. 240 € zysk

zysk netto (po opłatach)

240 € - 69 € = 171 

zysk netto (z Expert Plus)

288 € - 103 € = 185 

Kapitał : 25.000 € 

15 celów zysku

ok. 600 € zysk

zysk netto

600 € - 150 € = 450 

netto (z Expert Plus)

720 € - 225 € = 495 

Kapitał : 50.000 € 

15 celów zysku

ok. 1.200 € zysk

zysk netto

1.200 € - 267 € = 933 

netto (z Expert Plus)

1.440 € - 400 € = 1.040 € 

Grateful Expert może być zamówiony indywidualnie i jest rozliczany za każdy cel zysku.

Expert Plus

Expert Plus może być zamówiony tylko w połączeniu z Grateful Expert. Pobierana jest miesięczna opłata w wysokości +50% normalnej opłaty licencyjnej (patrz kalkulator opłat licencyjnych lub przykładowe obliczenia powyżej).

Przykładowe obliczenia opierają się na wynikach z przeszłości i nie stanowią gwarancji na przyszłość.
Opłata instalacyjna: Dla nowych klientów pobierana jest jednorazowa opłata w wysokości 29 € za konfigurację serwera i instalację oprogramowania.  Licencja na oprogramowanie jest rozliczana miesięcznie. Jeśli licencja jest aktywna, pobierana jest opłata w wysokości minimum 39 € miesięcznie.

Dla klientów z Grateful Shift VPS (wirtualny serwer prywatny) bez aktywnej licencji, jest 20 € opłata za wynajem serwera na miesiąc.

Jak możesz zacząć?

01. Nabyć licencję

Zarejestruj się i nabądź naszą licencję na oprogramowanie.

02. Otwarcie konta 

Otwórz swoje konto u brokera i skapitalizuj je

03. Zacznij handlować

Połącz swoje konto z naszym oprogramowaniem. Gotowe.